به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!
Close

مشهد

دانلود پکیج img-tour
( میانگین 0)
شروع از قیمت 61,000,000
تاریخ تور
بارگذاری پکیج ها
حمل و نقل
raja رجا
شیراز مشهد
شیراز
مشهد
raja
رجا
ECONOMY
ساعت حرکت: 00:00
مدت حرکت : 00:00
raja رجا
مشهد شیراز
مشهد
شیراز
raja
رجا
ECONOMY
ساعت حرکت: 00:00
مدت حرکت : 00:00
رزرو تور
شیراز (شروع تور)
Thursday 01 January Thursday 01 January
شیراز
مشهد
raja
رجا
ساعت حرکت 00:00
مدت حرکت 00:00
مشهد (6شب)
مشهد
شیراز
raja
رجا
ساعت حرکت 00:00
مدت حرکت 00:00
شیراز (پایان سفر)
pp dir="rtl" style="text-align: right;"حرکت قطار از شیراز 27 اسفند - رسیدن به مشهد 28 اسفند-4شب اقامت در هتل/p p dir="rtl" style="text-align: right;"برگشت: 3 فروردین از مشهد -رسیدن به شیراز 4 فروردین/p/p
pp dir="rtl" style="text-align: right;"شناسنامه و کارت ملی/p/p
pp dir="rtl" style="text-align: right;"نور غیرقابل کنسلی است/p/p
مدت تور 7 روز
سختی تور آسان
کد تور f23
  • بلیط
  • صبحانه
  • ناهار
  • شام
img-counter
ایمون زائد

مدیر مسئول تور

لغو پاسخ