به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!
Close

استانبول

دانلود پکیج img-tour
( میانگین 0)
شروع از قیمت 291,500,000
تاریخ تور
بارگذاری پکیج ها
حمل و نقل
Airtour ایرتور
شیراز استانبول
شیراز
استانبول
Airtour
ایرتور
ECONOMY
ساعت حرکت: 00:00
مدت حرکت : 00:00
Airtour ایرتور
استانبول شیراز
استانبول
شیراز
Airtour
ایرتور
ECONOMY
ساعت حرکت: 00:00
مدت حرکت : 00:00
رزرو تور
شیراز (شروع تور)
Thursday 01 January Thursday 01 January
شیراز
استانبول
Airtour
ایرتور
ساعت حرکت 00:00
مدت حرکت 00:00
استانبول (6شب)
استانبول
شیراز
Airtour
ایرتور
ساعت حرکت 00:00
مدت حرکت 00:00
شیراز (پایان سفر)

پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

مدت تور 7 روز
سختی تور آسان
کد تور 60
  • گشت
  • ترانسفر
  • بیمه
  • بلیط
  • صبحانه
  • سیم کارت رایگان
img-counter
ایمون زائد

مدیر مسئول تور

لغو پاسخ